Bài viết hay

Om mani padme hum – Án ma ni bát di hồng

lục tự đại minh chú

🌺Om mani padme hum – Án ma ni bát di hồng🌺

Lục tự đại minh chú, được lưu truyền là có chú giúp người hành tụng có tâm an. Sớm muộn gì cũng đạt được sự định tâm. Là 6 chữ phát ra ánh sáng lớn của Đức Quan Âm. Khi tụng-nghe nếu hiểu được ý nghĩa của câu chú thì tâm sẽ càng sớm định. Do đó, hãy cùng GaiA tìm hiểu ý nghĩa của câu chú thần bí này.
✦ Om – có nghĩa là quy mạng. Đây giống như là một dẫn âm-dẫn nhập, tượng trưng cho việc tách trừ sự ô nhiễm của thực tại. Và có mong muốn đạt được sự thanh tịnh.
✦Mani – có nghĩa là ngọc báu. Ngọc này tượng trưng cho tâm bồ đề. Tâm bồ đề là một phương tiện, giúp người nghe chú an yên hơn. Nhắc nhở người nghe-tụng phải luôn sống với tấm lòng vì nhân gian mà mở nguyện từ bi.
✦Padme – có nghĩa là hoa sen. Hoa sen là biểu hiện của trí tuệ -thức. Nhưng là loại trí tuệ vươn lên từ tạp niệm. Vì hoa sen sống trong bùn, nhưng lại không ô nhiễm mà lại rất đẹp.
✦Hum – có nghĩa là thành tựu, lòng từ rộng lớn. Âm cuối này có ý nghĩa khi người nghe tụng, đặt được trạng thái thức tỉnh nhờ tâm bồ đề. là một trạng thái bất nhị. Tâm và thức đều tốt đẹp, đồng hành cùng nhau.
👉 👉 👉 Om mani padme hum có ý nghĩa là: khi mình thành tựu được tâm bồ đề trong sáng để từ được mọi ly cấu.
☑ ☑ ☑ Tựu lại câu chú muốn nhắc nhở người nghe và người niệm: “phải sống với tâm bồ đề trong sáng”. Có thể do yếu tố chất giọng quốc gia, vùng miền, mà mỗi nơi khi đọc âm thanh nghe có vẻ khác đi. Nhưng khi niệm hoặc nhìn thấy lục tự này các bạn chỉ cần nhớ được ý nghĩa trên thì việc định tâm sẽ đến sớm.

Vật phẩm phong thủy mạ vàng (2)

Thác khói trầm hương (1)

Rùa phong thuỷ (2)

Bộ chuông để bàn. (2)

Cầu bi phong thủy (4)

Chuông gió phong thủy (30)

Chuông gió hợp kim (18)

Chuông gió chất liệu đồng (2)

Chuông gió phong thủy chất liệu gỗ (9)

Đá quý phong thủy (68)

Mặt dây chuyền đá phong thủy (15)

Vòng tay phong thủy (50)

Linh vật phong thủy (38)

Hươu phong thủy (1)

Lông công phong thủy (1)

Mèo phong thủy (4)

Thiềm thừ phong thủy (3)

Tượng 12 con giáp (6)

Tỳ hưu phong thủy (13)

Voi phong thủy (5)

Móc khóa xe phong thủy (13)

Phù điêu tỳ hưu than hoạt tính (3)

Thuyền buồm phong thủy (1)

Tiền xu phong thủy (3)

Tranh phong thủy (18)

Vật phẩm phong thủy (78)

Bát tụ bảo phong thủy (2)

Bi lăn tay phong thủy (5)

Cây phong thủy (4)

Gậy như ý (3)

Hồ lô phong thủy (11)

Khánh treo (7)

Phong thủy luân (7)

Tháp văn xương (10)

Thuyền buồm phong thủy (5)

Tiền xu phong thủy (4)

Tượng phật phong thủy (10)

Vật phẩm phong thủy mới (171)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *