Bài viết hay, Bài viết phong thủy được nhiều người xem, Cẩm nang kiến thức phong thủy

Vòng tam hợp thân tý thìn

Vòng tam hợp Thân Tý Thìn

Vòng tam hợp thân tý thìn là một vật phẩm mang theo bên mình của 3 tuổi trên.

Tam hợp là gì?

Tam hợp là bộ 3 con giáp hợp với nhau trên vòng tròn can chị. Chúng ta có 12 con giáp vậy sẽ có 4 bộ tam hợp với nhau, tạo thanh những cục khác nhau.

Tam hợp Hỏa cục gồm có Dần, Ngọ, Tuất.
Khởi từ Dần Mộc, tiến tới Ngọ Hỏa rồi đi vào Tuất Thổ.
Tam hơp Mộc cục gồm có Hợi, Mão, Mùi.
Khởi từ Hợi Thủy, tiến tới Mão Mộc rồi đi vào Mùi Thổ.
Tam hợp Thủy cục gồm có Thân, Tý, Thìn.
Khởi từ Thân Kim, tiến tới Tý Thủy rồi đi vào Thìn Thổ.
Tam hợp Kim cục gồm có Tị, Dậu, Sửu.
Khởi từ Tị Hỏa, tiến tới Dậu Kim rồi đi vào Sửu Thổ.
vòng tam hợp thân tý thìn đá mã não đen

vòng tam hợp thân tý thìn đá mã não đen

Có những bộ tam hợp trên là nhờ quá trình đánh giá của cha ông ta. Không phải ngẫu nhiên mà lịch theo can chi được duy trì bấy lâu nay. Nó là một phương thức để người xưa thu thập dữ liệu về đời sống, cũng như vận trình của đời người. Khi quan sát thì người ta thấy được các mối quan hệ làm ăn, hoặc vợ chồng giữa những người trong bộ tam hợp thường thuận hơn. Tất nhiên là cũng có nhiều trường hợp ngược lại ( vì đây chỉ là xác suất). Nhưng theo nguyên lý ” Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, ví như Thân-Tý-Thìn là cùng dương. Thì khi chọn các mối quan hệ làm ăn hoặc năm khởi sự, người xưa thường khuyên lại chọn vào năm tam hợp.

Vậy tam hợp Thân-Tý-Thìn có ý nghĩa gì?

Tam Hợp Thân Tý thìn là Bộ tam hợp bao gồm người sinh vào các năm Thân, năm Tý và năm Thìn.
– Năm Tý là các năm: 1936, 1948,1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020…
– Năm Thân là các năm: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016…
– Năm Thìn là các năm: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012…
Khi các tuổi trên tụ lại với nhau đủ bộ 3 Thân-Tý-Thìn họ sẽ tạo nên Thủy cục. Điều này giúp họ làm ăn thuận hơn.
vòng tam hợp thân tý thìn đá mã não đỏ

vòng tam hợp thân tý thìn đá mã não đỏ

Vòng tam hợp Thân-Tý-Thìn ?

Vòng tam hợp Thân Tý Thìn là loại vòng tay có đủ 3 con giáp trên. Và nó dành riêng cho 3 tuổi trên. Mục đích đầu tiên của nó là tạo nên một món trang sức phù hợp với bản mệnh người đeo. Từ đó đem lại may mắn và quý nhân cho người đeo. Ngoài ra, tác dụng chính của vòng tam hợp khi mang theo bên mình là hóa sát. Cụ thể hơn ở đây là hóa tam tai.
Như ý trên GaiA đã nói, đây là sự nghiên cứu của người xưa chỉ dạy lại và lưu truyền. Họ mang tính thống kê và đúc rút lại. Thì khi theo dõi vận trình đời người mới có khái niệm  Tam Tai. Tam tai sẽ được tính như sau:

🔲 𝐶𝑎́𝑐 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝐷𝑎̂̀𝑛 𝑁𝑔𝑜̣ 𝑇𝑢𝑎̂́𝑡 – ℎ𝑎̣𝑛 𝑡𝑎𝑚 𝑡𝑎𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑎̂𝑛 𝐷𝑎̣̂𝑢 𝑇𝑢𝑎̂́𝑡

🔲 𝐶𝑎́𝑐 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑇ℎ𝑎̂𝑛 𝑇𝑦́ 𝑇ℎ𝑖̀𝑛 – ℎ𝑎̣𝑛 𝑡𝑎𝑚 𝑡𝑎𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝐷𝑎̂̀𝑛 𝑀𝑎̃𝑜 𝑇ℎ𝑖̀𝑛

🔲 𝐶𝑎́𝑐 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑇𝑦̣ 𝐷𝑎̣̂𝑢 𝑆𝑢̛̉𝑢 – ℎ𝑎̣𝑛 𝑡𝑎𝑚 𝑡𝑎𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝐻𝑜̛̣𝑖 𝑇𝑦́ 𝑆𝑢̛̉𝑢

🔲 𝐶𝑎́𝑐 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝐻𝑜̛̣𝑖 𝑀𝑎̃𝑜 𝑀𝑢̀𝑖 – ℎ𝑎̣𝑛 𝑡𝑎𝑚 𝑡𝑎𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑦̣ 𝑁𝑔𝑜̣ 𝑀𝑢̀𝑖

Khi vào vận tam tai thì các tuổi hay gặp điều xui rủi. Do đó, thì vòng tam hợp mới được mang theo bên mình nhằm khắc chế tam tai.

Vậy vòng tam hợp khi mang theo bên mình ngoài tác dụng tăng may mắn, còn có tác dụng hóa sát.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *