📙📙📙TÂM CÒN CHƯA THIỆN, PHONG THUỶ VÔ ÍCH 📙📙📙 ———————————— 💟 Đây là ý đầu tiên trong 10 lời dạy của Khổng Tử cho đời sau. Có nhiều người dựa vào đây rồi phán xét, nhẹ thì nói rằng phong thuỷ địa lý không giúp ích gì cho đời. Còn nặng nề và cay cú hơn thì […]