Gậy như ý | Quyền trượng phong thủy | Tác dụng và cách đặt tốt.

Sẽ không có cách đặt tốt, chỉ có cách đặt phù hợp nhất với ý định – không gian của anh chị. Đó là điều đầu tiên mà GaiA muốn nói về cách đặt. Vì với các vật phẩm không phải ai cũng đặt giống ai. Phải canh chỉnh tùy vào không gian của mình mà đặt cho phù hợp. Để có thể bố trí gậy “như ý” được “như ý” anh chị lưu ý những điều Nên và Không Nên sau.

Continue reading