Tại sao phải thờ riêng tổ tiên và thiên thần?

Đầu tiên chúng ta phải thống nhất khái niệm ở đây thiên thần chỉ những nhân vật có pháp lực hoặc rộng hơn là phật lực. Chứ không phải là thiên thần như trong truyện cổ tích.

Khi thờ tổ tiên trong nhà, không nên thờ chung với thiên thần, vì tổ tiên là gia thần, hoàn toàn khác với thiên thần, vì vậy nên đặt bàn thờ tổ tiên bên dưới bàn thờ thiên thần, hoặc có thể đặt ở hai vị trí, hai nơi riêng biệt.

Trả lời