Các vật phẩm phong thủy như: tháp văn xương, thuyền buồm phong thủy, bát tụ bảo ( tụ bảo bồn), hủ đá thạch anh… là những vật phẩm dễ dùng và rất cát tường