Vật phẩm phong thủy giúp thăng tiến trong sự nghiệp thứ nhất phải kể đến là tháp văn xương.      Tháp văn xương là vật cái khí-cát tường, có lợi cho người theo đuổi con đường học vấn hay còn gọi là quan lộ. Tháp văn xương có hình dạng cao và nhiều tầng, […]