Bát tụ bảo trong phong thủy hay còn gọi là (tụ bảo bồn). Là 1 vật phẩm mà những thương gia, lái buôn ngày xưa thường dùng để chiêu tài và những nhà  triết học thường sử dụng để hỗ trợ cho sự thông minh của họ. Bát tụ bảo phong thủy là đại diện […]