Tại sao hồ lô phong thủy lại thần kì đến vậy?    Trong phong thủy chức năng chủ yếu của quả hồ lô là “thu” và “hóa giải” . Đây là thứ quả có hình dạng kỳ lạ trên nhỏ, dưới bụng phình to . Nó tượng trưng tài lộc đầy kho, chiêu tài nạp […]