NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THIỀM THỪ VÀ CÁCH ĐẶT       Đầu tiên, #Gaia xin làm rõ với các anh/chị khái niệm cơ bản về phong thủy để không những là trong việc trưng bày thiềm thừ mà các vật phẩm hay phong thủy khác được hiệu quả hơn. Về việc bài trí các […]